einde wedstrijd

Happy New Year!

Beste leden,

Via deze weg wens ik iedereen mede namens het bestuur een heel mooi, sportief en gezond 2021! Een terugblik op 2020 laat ik achterwege. Over het afgelopen jaar is naar mijn mening al voldoende gezegd en geschreven. In deze nieuwjaarswens dus alleen een vooruitblik op het aanstaande (sport)jaar. 2021 belooft namelijk voor de Knickerbockers een interessant jaar te worden.

2021 wordt voor ons allemaal een belangrijk jaar, omdat wij ons 60-jarige jubileum vieren als honk- en softbalvereniging! Ik hoop van harte dat alle virussen en maatregelen het ons mogelijk maken om deze mijlpaal samen groots te vieren. Ik wens ons toe dat wij komend jaar ontzettend veel activiteiten en samenkomsten kunnen organiseren, zodat wij elkaar fysiek kunnen ontmoeten en kunnen vieren dat wij al zo lang een gezellige en verbindende vereniging zijn. Terwijl ik dit schrijf zitten wij weliswaar in een ‘volledige lockdown’, maar ik weet dat er al wordt nagedacht over leuke activiteiten.

Ook voor onze accommodatie wordt 2021 een interessant jaar. Ten eerst zal komend voorjaar het honkbalveld een opknapbeurt krijgen. De gemeente Soest zal het gras opnieuw inzaaien, zodat er weer een strakke grasmat komt te liggen. Uit ervaring weet ik dat dit nodig is! Het betekent echter ook dat het veld een tijd niet kan worden gebruikt. De technische commissie bekijkt hoe de competitie en het inzaaien van het veld het beste op elkaar kunnen worden afgestemd.

Ten tweede bestaat de kans dat de gemeente in 2021 aan de slag gaat met het verleggen van onze hoofdingang richting de atletiekbaan. De gemeente heeft dit in 2019 besloten. Op het moment is echter nog niet duidelijk wanneer een en ander exact zal plaatsvinden.

Vanuit een financieel oogpunt zal 2021 ook een belangrijk jaar worden. Net als in de voorgaande jaren, zullen wij hard moeten werken om onze begroting sluitend te krijgen. Ik hoop en verwacht dat alle activiteiten, naast het plezier en de verbondenheid, hier een steentje aan bij zullen dragen. Dit geldt ook voor het zogenoemde Rabobank-traject dat wij in 2019 zijn gestart en in 2021 een vervolg zal krijgen. Onze financiële positie zal in 2021 de nodige aandacht hebben van het bestuur!

Tot slot spreek ik de hoop uit dat jullie allemaal op een ‘normale’ manier jullie sport kunnen beoefenen in 2021 en de nodige wedstrijden, toernooien en competities mogen spelen! Als bestuur zullen wij er in elk geval alles aan doen om dit het komende jaar weer mogelijk te maken. Ik hoop iedereen in 2021 weer te mogen ontmoeten op of langs het veld!

Groet,

namens het bestuur,

Jan

Ledenvergadering online

Woensdag 2 december was de eindejaar ALV, voor het eerst corona-proof via Teams. De vergadering werd gestart met applaus voor het Aspirtanten honkbalteam die dit jaar kampioen zijn geworden in de 3e klassen! Dit werd gevolgd door de voorlopige financiële resultaten van 2020. Dit jaar hadden we een positief resultaat behaald, mede door de coronabijdragen vanuit de gemeente. Daarnaast hadden we een mooie opbrengst uit de grote clubactie. Dit zal worden ingezet ten bate van alle leden door bijvoorbeeld nieuw materiaal aan te schaffen.

Er werden 3 begrotingen gepresenteerd voor 2021.

  1. Een normaal jaar
  2. Een jaar zoals 2020 waarbij alles stil ligt door corona
  3. Een jaar met een gematigde impact door corona

Vervolgens werden de openstaande vacatures, waaronder hoofdtrainer heren honkbal 1, ledenadministratie en technisch commissie lid. Onno Bakker werd met een unanieme stemming  tot nieuwe penningmeester van gekozen, ingaand op 1 januari.

In februari zal het definitieve eindejaar resultaat bekend worden gemaakt.