Inschrijving Speler

HONK & SOFTBALVERENIGING DE KNICKERBOCKERS
Terrein: Bosstraat 151, 3766 AE Soest
Website : WWW.KNICKS.NL

Persoonlijke gegevens.

Indien je jonger bent dan 18 jaar. Geef hier het mobiele nummer van je ouders/voogd.
Indien je jonger bent dan 18 jaar. Geef hier het emailadres van je ouders/voogd.
Wij vragen om je geboorte datum en plaatst voor de registratie bij de KNBSB. Om je te kunnen indelen in een dames of heren team vragen wij je om het geslacht.
DD-MM-JJJJ
Geef hier de tak van sport waaraan u mee wilt gaat doen.
Geef hier het team waarin u wilt gaan spelen.
Bij inschrijving vanaf 1 juli is 50% van de contributie verschuldigd.

Vrijwilligers informatie
De Knickerbockers draait op zijn vrijwilligers. ‘We willen graag weten wat uw talenten, interesses, beroep, diploma’s e.d. zijn, zodat we uw interesse, talenten, beroep, diploma's, Enz, zodat we mogelijk hierop een beroep mogen doen als de situatie zich voor doet.
Daarom vragen we u hieronder aan te geven waarmee we u mogen benaderen.
Betalingsgegevens
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan: HSV De Knickerbockers, Bosstraat 151, 3766 AE Soest om bedragen van zijn/ haar bankrekening af te schrijven wegens contributie voor hierboven genoemde speler/speelster.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen na afschrijving bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Heeft hier uw IBAN nummer waarop wij de incasso mogen uitvoeren.

Gedragregels
Het lid (en/of de ouders/verzorgers van het lid) verklaart de gedragscode te hebben gelezen en zich hiernaar te gedragen. Bij verhindering van het bijwonen van trainingen/wedstrijden dit tijdig aan de trainer/coach door te geven. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, opzeggen schriftelijk voor 31 oktober aan de ledenadministratie.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van dit formulier.

Foto’s en video opnames
Ga je akkoord met het publiceren van foto's en/of ander beeldmateriaal ter promotie voor onze website, sociale media, gemaakt tijdens wedstrijden en/of op ons sportcomplex?

Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u de periodiek nieuwsbrief e-mail van De Knickerbockers. ontvangen op bovenstaand e-mailadres. De Knickerbockers gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring op onze website (www.knicks.nl)

Opzegging / Mutaties.
Opzegging van het lidmaatschap of mutaties op het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 november schriftelijk of per mail (Leden@Knicks.nl) binnen zijn. Zie hiervoor de Statuten van de Knickerbockers.